Košík     0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě pastaculinaria.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu pastaculinaria.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím (přejímka poštovního balíku, osobní převzetí).
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, nebo dodací adresa při dodání spediční službou, nebo jiné místo určené v objednávce, jako např. osobní převzetí v místě provozovatele.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu pastaculinaria.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k případnému zasílání novinek.

II. Doba dodání
1. Zboží bude spediční firmě předáno nejpozději do dvou pracovních dnů.
2. Zboží je odesíláno balíkem s termínem dodání následující pracovní den. Za tento termín odpovídá spediční firma, nikoli provozovatel eshopu.
3. Pokud bude objednáno větší množství produktů z nabídky, na které nebude mít provozovatel materiál, oznámí toto objednateli a dohodnou spolu náhradní termín dodání. Provozovatel poté upraví objednávku v systému a tuto skutečnost připíše k objednávce.
4. Pokud zákazník požaduje dodání do ciziny, řídí se doba dodání a způsob úhrady hlavou III.


III. Dodání zboží do zahraničí
1. Dodávka v rámci Evropské unie:
1. Zboží bude zákazníkovi dodáno výhradně na dobírku s mezinárodní dobírkovou poukázkou, vyjma platby předem (kartou nebo platebním převodem).
2. Výrobky vyrobené v České republice dodané do jiného členského státu EU jsou v České republice osvobozeny od daně z přidané hodnoty a příjemce je povinnen je v zemi určení zdanit.
3. Doba dodání je závislá na zemi určení, viz podmínky České pošty a pošty v zemi určení.
4. Pokud zákazník ze zahraničí platí za zboží předem na fakturu z účtu, veškeré výlohy mezinárodních bank jdou k jeho tíži.  
5. Odeslaná objednávka zákazníkem bude dodavatelem upravena tak, aby obsahovala poštovné a další náklady např. na dobírku a poté bude ke korektuře odeslána zákazníkovi proforma faktura ke schválení. Některé další položky jako haléřové vyrovnání, slevy nebo DPH mohou být také upraveny v závislosti na zemi určení a způsobu platby a dodání.


IV. Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na určený účet. Provozovatel nevrátí finanční prostředky  výrobků, nebo za jiné částky spojené s dodávkou (např. balné, poštovné).


V.  Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží neodebere a platbu neprovede.
2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


VI. Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno..
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (vyjma objednávek v rámci Evropské unie, kdy bude objednávka upravena tak, že bude odstraněno DPH, bude upraveno haléřové vyrovnání a bude připočteno mezinárodní poštovné dle ceníku). Právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku, pokud zboží ještě není vyrobeno nebo již přijato do výroby.

 

VII. Doprava zboží
1. Poštovné za objednané zboží se řídí platným ceníkem na portálu adrese www.pastaculinaria.cz.
2. Zákazníkům je zboží
   1. zasíláno na dobírku v tuzemském nebo mezinárodním balíku.
   2. zasíláno běžným způsobem spediční firmou při platbě předem, platební kartou
   3. předáno osobně v sídle provozovatele
   4. předáno jiným způsobem dohodnutým v objednávce.


VIII. Doprava zboží v rámci reklamace a výměny
1. Vyměněné i vyreklamované zboží zasíláme doporučeným balíkem spediční firmou.
2. Poštovné není fakturováno v případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení při uznané reklamaci.

IX. Objednávky přijímané přes obchodního zástupce
1. Pokud zákazník objednává služby portálu přes obchodního zástupce pastaculinaria.cz, předáním objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
2. Veškeré náležitosti dodání, platby, slev aj. dohodne zákazník s obchodním zástupcem.
3. Reklamace a dotazy směřuje zákazník na svého obchodního zástupce.

XII. Platnost podmínek
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. Únor 2013 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.

Klientská zóna

Culinaria © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky | vytvořeno s radostí v evix.cz